ห้องประชุมแพปลากระป๋อง

สังสรรค์ ปาร์ตี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท กลุ่มทัวร์ หรือกลุ่มเพื่อนขนาดใหญ่ สามารถรองรับได้ 100 - 300 ท่าน

ลานชมวิว

สังสรรค์ ปาร์ตี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท กลุ่มทัวร์ หรือกลุ่มเพื่อนขนาดใหญ่ สามารถรองรับได้ 100 - 300 ท่าน

ห้องสัมมนาชมวิว 1

ห้องสำหรับสัมมนา จัดปาร์ตี้ คาราโอเกะ สามารถรองรับได้ 100 - 200 ท่าน